ixpeditie maatwerk

Het RAAK-project iXpeditie Maatwerk ontwikkelde en onderzocht een spelsimulatie waarmee schoolteams en toekomstige leraren in beeld kunnen brengen waar zij op dit moment staan als het gaat om maatwerk met ict in de klas en school. Het project iXpeditie Maatwerk liep van september 2015 tot augustus 2019.

Wie doet er mee?

De spelsimulatie werd ontwikkeld en onderzocht door het consortium van het project, bestaande uit het iXperium/Centre of Expertise Leren met ict (HAN), CLC Arnhem, Conexus, HAN Pabo, Radboud Universiteit Nijmegen, Open Universiteit Nederland en het lectoraat Goed bestuur en innovatiedynamiek (HAN). Het onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
Projectleider is Anne-Marieke van Loon. Aan het project is een promotieonderzoek gekoppeld onder begeleiding van het lectoraat Leren met ict (HAN) en de Radboud Docenten Academie. Het promotieonderzoek richt zich op de vraag of de spelsimulatie bijdraagt aan het vergroten van het perspectief van leraren.

Kennis delen in leergemeenschappen

De projectgroepen maakten deel uit van een schooloverstijgend werkverband: de iXpeditie Maatwerk-leergemeenschap. Het iXperium organiseert periodiek bijeenkomsten met de iXpeditie Maatwerk-leergemeenschap. Tijdens de bijeenkomsten werden ervaringen en kennis gedeeld. Er werden bovendien workshops rondom relevante thema’s georganiseerd. De workshops sloten aan op de onderwerpen van de verschillende projectgroepen.

Bijdrage Studio Vloos

Studio Vloos heeft voor iXpeditie Maatwerk het spelontwerp, de opzet en situaties voor de karakters in de spelsimulatie en de gebruikerstests verzorgd. Na het ontwerp heeft Studio Vloos de ontwikkeling begeleid die door B302 werd uitgevoerd.

In de publicatie Opbrengsten Praktijkervaringen iXpeditie maatwerk beschrijft het iXperium de eerste opbrengsten van de spelsimulatie en wordt duidelijk hoe scholen in het primair onderwijs de spelsimulatie iXpeditie Maatwerk kunnen inzetten als start van een ontwikkeltraject richting gepersonaliseerd leren met ict.